Jesteśmy blisko siebie
PFPK - złóż wniosek SFPK - złóż wniosek
logo PFPK logo SFPK

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w roku 1999 z inicjatywy Władz Miasta Poznania i Banku PKO BP S.A. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. Efektem tych działań jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu jest funduszem poręczeniowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów/pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z terenu Wielkopolski, a także powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego i trzebnickiego nie posiadający wymaganych przez Instytucję Finansową zabezpieczeń mogą zgłosić się o pomoc do SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu.